Opći uvjeti prijevoza

 

1.Korištenje web portala u komercijalne svrhe

  • Između stranica za usporedbu cijena i Galop prijevoza mogu se sklopiti pisani sporazumi, kojima Galop prijevoz odobrava primitak, obradu i objavu cijena.
  • Zabranjeno je korištenje web portala Galop prijevoza u neosobne i komercijalne svrhe. Zabranjeno je korištenje automatiziranih sustava za prikupljanje podatka s ove web stranice u komercijalne svrhe (eng. screen scraping). Galop prijevoz zadržava pravo poduzimanja mjera u slučaju bilo kakvih kršenja odredbi.

2.Ugovor o prijevozu

  • Ugovorom o prijevozu unaprijed se određuju uvjeti prijevoza te obveza prijevoznika da putnika preveze od polaznog mjesta do odredišta putovanja, uz naknadu u visini cijene određenu ugovorom o prijevozu, temeljem tarifnih pravila koja su sastavni dio ovih Općih uvjeta i važećeg cjenika.

3.Opće obveze putnika

  • Putnici moraju poštovati upute vozača.
  • Vozači  su obvezni isključiti iz putovanja osobe koji su očito pod utjecajem alkohola ili droge. Isto se odnosi i na putnike koji ugrožavaju sigurnost svojih suputnika zbog drugih razloga ili značajno ometaju njihov mir.
  • Pušenje u vozilima nije dozvoljeno. Ova se zabrana ujedno odnosi i na e-cigarete. Putnici snose kaznenu odgovornost za nanošenje štete na vanjskoj ili unutarnjoj strani autobusa.
  • Putnici koji uzrokuju onečišćenje vozila, namjerno ili kao rezultat svjesnog nehaja moraju tvrki Galop prijevoz platiti naknadu za čišćenje od najmanje 100€, pri čemu putnici imaju pravo podastrijeti dokaze o nepostojanju štete ili o tome da je predmetna šteta znatno manja od prethodno navedenog paušalnog iznosa. Prijevoznici mogu raskinuti ugovor o pružanju usluga prijevoza u slučaju da putnik izrazito ometa putovanje te ne prestaje usprkos (usmenoj) opomeni, te da u tom slučaju za prijevoznika i/ili ostale putnike više nije razumno nastaviti putovanje. Navedeno se ujedno primjenjuje i u slučaju da putnik ne poštuje objektivno opravdane smjernice (npr. smjernice o sigurnosti).
  • Svi putnici moraju koristiti sigurnosne pojaseve u okviru propisanih odredbi te u omjeru u kojem je autobus njima opremljen.


4.Ulazak u vozilo

  • Pri ulaženju u vozilo prednost imaju invalidi, slabovidne osobe s pratnjom ili bez pratnje, starije i nemoćne osobe, trudnice i osobe s malom djecom.

5.Nevažeće odredbe

  • U slučaju da pojedine odredbe u okviru ovih Općih uvjeta poslovanja i općih prijevoznih uvjeta postanu u potpunosti ili djelomično nevažeće ili ništavne, takve okolnosti u načelu ne ugrožavaju učinkovitost ugovora o pružanju usluga prijevoza u cjelini.

Reference